İletişim İçin Tel: 0541 226 55 17

  

5 Envanter, Kişilik, Öğrenme,Çalışma,Çoklu Zeka,Alan Yeteneği

 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Problem Tarama Envanteri
 • Çalışma Davranışları Ölçeği
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Mesleki İlgi Envanteri
 • Burdon Dikkat Testi
 • Kime Göre Ben Neyim
 • Kimdir Bu
 • Sosyometri
      İlk adım Birey Tanıma Envanteri, öğrencileri aşağıda belirtilen normlara göre
 sınıflandırarak, kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, öğrenme stillerini,
 baskın zekalarını, alan yeteneklerini ve mesleki ilgilerini belirleyerek öğrencilere,
 öğretmenlere ve idarecilere analiz raporları üretmektedir.
 •   Analiz raporları
 •   Öğrenci analiz raporları,
 •   Şube analiz raporları,
 •   Okul analiz raporları,
 •   İlçe analiz raporları,
 •   İl analiz raporları.
          İdareciler,Rehber Öğretmenler,Öğretmenler,Veliler ve Öğrenciler
 kendileri için hazırlanmış panellerden yetkileri çerçevesinde,Rehberlik Envanterlerini,
Öğrenci gelişim ve değişim raporlarını demografik dağılımları, tablo- grafik ve liste olarak izleyebilirler yazıcıdan çıktı alabilirler
 veya Excel,Word,PDF,RTF formatında bilgisayarlarına kaydedebilirler.
Arkadaşlarınla Paylaş