Kariyer Belirleme, İlgi Testi Envanterleri, Testi
Kariyer Belirleme, İlgi Testi Envanterleri

Kariyer Belirleme Envarterlerinin İçeriklerine Hızlı Bakış

1-KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
Öğrencinin yada bireyin kendini değerlendirme aşamasında genel yetenek;(sayısal,şekil-uzay,göz-el koordinasyonu gibi) ve ilgi; (güzel sanat,ticaret,sosyal yardımlaşma,edebiyat,ikna,fen bilimleri….)kazanımlarının, ortaya çıkarılması ve gelecekte bu paralelde mesleğe yönlendirilmesini sağlamak için akademik teknik bir çalışmadır.Öğrenci bu envanterde tam 23 noktada kendini değerlendirebilir tanıma ve yönlendirmeye yardım eder.Alınan bilgisayar çıktıları son derece estetik görsel ve tutarlılık arz etmektedir.

2-AKADEMİK BENLİK KAVRAMA ÖLÇEĞİ
Öğrencinin ilköğretimden itibaren lise 1. sınıfa kadar almış olduğu eğitim kazanımlarının akademik anlamda yeniden eğitim derecesini ve niteliğini belirleyip bu doğrultuda kendisine en uygun olan alan ve bölüme yönelmesini sağlamak için yapılan bir envanterdir.

3-SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ
İlköğretimden itibaren lise son sınıfa kadar olan öğrenciler, eğitim öğretim dönemlerinin sonlarına doğru, sınıf geçme veya meslek liseleri sınavlarına hazırlanmak gibi dönemlerde yoğun bir sınav kaygısı içindedir. Lise son sınıflar bu kaygıya ilaveten üniversiteye girmekle ilgili ek bir kaygı daha duymaktadır.
Bu kaygının derecesini, yoğunluğunu ve öğrenci üzerinde bıraktığı endişeleri, bedensel, zihinsel ve genel sınav kaygılarının bıraktığı tepkileri tespit etmek için uygulanan bir tekniktir.

4-ÇALIŞMA DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
Öğrencinin başarısını yükseltmek için yapması gereken ders çalışma yöntem ve tekniklerini iyi öğrenebilmesi ve bunları gerektiğinde kullanabilmesi amacıyla yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma öğrencinin nasıl ders çalışmaya başlaması gerektiğini,öğrendiğini nasıl kullanabileceğini dersi nasıl dinleyebileceğini,nasıl not tutması gerektiğini okuma alışkanlığını ve tekniklerini,ödev hazırlamayı,okula karşı davranışları gibi başarıyı etkileyen unsurları kapsayan bir çalışmadır.

5-MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ
Lise son öğrencilerin alan ve bölümleri ile ilgili yönelebilecekler, performansları ve yetenekleri ile orantılı olan mesleklerin belirlenmesi amacıyla kullanılan bir tekniktir.

6-PROBLEM TARAMA TESTİ
Öğrencinin sağlığı, sınıfı, ailesi, kendisi ve arkadaşları hakkında yaşadığı sorunları ve beklentileri açığa çıkaran bir uygulamadır.Çok yönlü sorunları tarayan bir test.

VE ANKETLER;

  • Öğrenci Memnuniyet Anketi
  • Veli Memnuniyet Anketi
  • Öğretmen Memnuniyet Anketi

 

Arkadaşlarınla Paylaş