rehberliktestleri
Birey Tanıma Envanteri, Bütüncül Test

İlkadım Rehberlik Sisteminin Faydaları

Öğretmenler için;

• Öğretmen Öğrencisinin bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçmesiyle öğrencisini tam anlamıyla tanıyabilecektir.
• Tarafımızdan verilen analiz sonuçları ve sonrası için yapılması tavsiye edilen
yönlendirmeler doğrultusunda sınıf içi etkinliği arttıracaktır.
• Öğrencinin tutum ve değerlerini iyi bilen öğretmen, öğrencisi ile daha iyi iletişime
geçecektir. Bu aynı zamanda okuldaki eğitim ve öğretim kalitesinin artmasında da çok etkili olacaktır.
• Öğrencisinin kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak öğrencisine nasıl davranması gerektiği konusunda daha emin olacaktır.
• Öğrencisinin nasıl öğrendiğini bilecek ve bilgiyi verme sürecinde daha kesin yöntemler kullanacaktır.
• Öğrencisinin çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre öğrencisini motive edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunların asgariye indirilmesine yönelik yönlendirme ve telkinlerde bulunabilecektir.
• Öğrencisinin mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden emin olacaktır.
• Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için öğrencisinin sınıf içi faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik etkinlikleri arttıracaktır.

Okullar için;

Okullardaki eğitim ve öğretim etkinliği artacaktır.
İstediğinden emin öğrenci profili ile neyi nasıl öğretmesi gerektiğinden emin öğretmen kadrosuna sahip nitelikli bir okul arzusu gerçekleşecektir.
Öğrencilerin bireysel özelliklerinin ortaya koyulması ile öğrenci – idare arasındaki yabancılık ortan kalkacaktır.
Zümre çalışmalarında okulun demografik yapısına bağlı olarak etkinlikler planlanacak ve daha başarılı sonuçlar
alınacaktır.
Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için kendini tanıyan bilgiyi nasıl kazanacağını bilen bir birey olacaktır. Bu öğrencinin kendinden daha emin, daha katılımcı bir kişiliğe dönüşmesini sağlayacaktır.
Öğrenci bütün bu bilgilenmenin ışığında daha tutarlı hedefler belirleyebilecek ve seçimlerinde gerçekçi olacaktır.

Veliler için;

Veli öğrencisinin bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçmesiyle öğrencisini tam anlamıyla tanıyabilecektir.
Tarafımızdan verilen analiz sonuçları ve sonrası için yapılması tavsiye edilen yönlendirmeler doğrultusunda daha bilinçli bir veli profiline sahip olacaktır.
Öğrencisinin tutum ve değerleri noktasında iyi bilgilenmiş veli, öğrencisinin gelişiminde daha katılımcı olacaktır. Bu aynı zamanda okul – aile ilişkisini de güçlendirecektir.
Öğrencinin kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak öğrencisine nasıl davranması gerektiği konusunda daha emin olacaktır.
Öğrencisinin nasıl öğrendiğini bilecek ve öğretmenleriyle bu konuda diyalog kurma ihtiyacı hissedecektir.
Öğrencisinin çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre öğrencisini motive edecektir. Dolayısıyla çalışma
alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunların asgariye indirilmesine yönelik yönlendirme ve telkinlerde bulunabilecektir.
Öğrencisinin mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden emin olacaktır.
Nihai olarak yanlış meslek seçimi asgariye inecektir.
Öğrencisini iyi tanıyan ve anlayan bir veli olarak okuldaki eğitim sürecinde daha aktif ve katılımcı bir rol üstlenecektir.
Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için öğrencisinin okul dışı faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik okula sürekli bilgi verecektir.
Öğrenci mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden okulun sayısal başarısı artacaktır.
Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için, okul bu sürece yönelik hedeflerine daha kısa sürede ulaşacaktır.
Okul ile aile arasındaki iletişim artacak, dolayısıyla aile içi eğitim ile okul içi eğitim birbirine paralel işletilerek eğitim düzeyinin arttırılması sağlanacaktır.

Arkadaşlarınla Paylaş