Yasal Dayanak
         13 şubat 1995 tarih ve 2424 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ ‘nin ikinci bölüm 6. maddesinde yer alan;
• Eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilerin bilgi seviyelerini yükseltmek için gerekli tedbirleri almak,
• Okul ve kurumlardaki öğrencilerin problemlerini inceletmek ve yaygın görülen problemler hakkında yönetici, öğretmen, veli ve     öğrencileri aydınlatmak,
• Görev alanında ölçme ve değerlendirme konularında araştırmalar yapılmasını sağlamak, değerlendirmek, uygulamak ve bu konularda öğretmenlere kurs ve seminerler düzenlemek,
• Okul ve kurumlardaki öğrencilerin ve kursiyerlerin başarılarının artırılmasına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlamak,
hükümleri ile Milli Eğitim Müdürlüklerine eğitim ve öğretimin seviyesini artırıcı çok önemli görevler verilmiştir.
Bilimsel Temeller
Rehberlik testlerinin dayandığı bilimsel;
Okulların İşlevindeki Değişmeler;
Artık okullarımızda bireylere; geçmişin ve bu günün sorunlarına bulunmuş çözümleri aktarma yanında, bundan daha önemli olarak, onların problem çözme güçlerinin geliştirilmesi amacına da yer verilmeye başlanmıştır. Kendi sorunlarını tanıma ve baş edebilme yolları da verilmeye başlanmıştır.
Problem çözme işleminde başarı, her şeyden önce, problemin doğru bir biçimde tanımlanmasına bağlıdır. Kişiyi huzursuz eden durumun ne olduğu kesin bir biçimde tanımlanamazsa çözüm için doğru yaklaşım da bulunamaz. (Yıldız KUZGUN Rehberlik ve Psikolojik Danışma sf. 1)
Rehberliğin İşlevleri
Birinci işlevi kişinin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır.
Bu ne demektir?
Bireyin beden ve zihin yeteneklerini, kapasitelerini, hoşlandığı ve hoşlanmadığı faaliyetleri, psikolojik gereksinimlerini, hayattan neler beklediğini tanıması kastedilmektedir.
İkinci işlevi ise bilgi vermektir.
Bu ne demektir?
Öğrenciye yetenek ve ilgilerine uygun okullar, programlar ve meslekler hakkında aydınlatma, ona görgü ve disiplin kuralları hakkında bilgi vermektir. (Yıldız KUZGUN Rehberlik ve Psikolojik Danışma sf. 4)
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimlerinin Görevleri;
• Okula ve yeni duruma alıştırma hizmetleri,
• Öğrencileri tanıma hizmetleri,
• Psikolojik danışma hizmetleri,
• Bilgi toplama ve yayma hizmetleri,
• Yetiştirme hizmetleri,
• İzleme hizmetleri,
• Danışma hizmetleri,
• Çevre ve velilerle ilişki hizmetleri,
• Araştırma ve değerlendirme hizmetleri
• Öğrenci tanıma hizmetleri,
• Bilgi toplama ve yayma hizmetleri,
• Araştırma ve değerlendirme hizmetleri kapsamında; veriye çok hızlı ve çok yönlü olarak ulaşılıp, verimli kullanımı için sistematize edilmesi,
• Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi ile;
• Okula ve yeni duruma alıştırma hizmetlerine,
• Yerleştirme hizmetlerine,
• İzleme hizmetlerine,
• Danışma hizmetlerine,
• Çevre ve velilerle ilişkiler hizmetlerine,
• Psikolojik danışma hizmetlerine,
• işlerin planlanması ve yürütülmesinde gerekli veriler sağlanacak. Böylece bu hizmet birimlerinin gerçekleştireceği çalışmaların; ihtiyaç belirlenmesi, planlanması ve uygulanmasına kadar bir çok iş basamağına altyapı oluşturulmuş olacak.
         Kısaca özellikle değerlendirme aşamasında karşılaşılan zorluklardan (her öğrenci için birden fazla kagıt kullanma elle tek tek değerlendirme zaman vb.)  dolayı tam anlamda uygulanamayan bireyi tanıma tekniklerinin hızlı uygulanma şansı doğacaktır. Sistemimiz  tam olarak bireyi tanıma tekniklerini kullanma ilkelerine uygundur. Yukarıda sıralanan bireyi tanıma teknikleri kullanma ilkelerinin hayata geçmesine de olanak sağlayacaktır.
Arkadaşlarınla Paylaş